Naast de fantastische mooie witte wereld, de sneeuw, gelukkig eventjes, merk ik zoveel eenzaamheid, neerslachtigheid, alleen zijn, futloosheid en depressieve gevoelens bij jongeren, ouders, kinderen. En veel hen, schamen zich ervoor. Ze hebben het gevoel dat niemand hen kan helpen, houden deze gevoelens voor zich zelf, laten niet zien hoe het echt met hun gaat en daardoor zakken ze voor hun gevoel steeds dieper. Er wordt veel (online) gezocht, maar wie is er bereikbaar.? We raken gewend aan ‘online’. Maar is dat wel echt zo? Nee, er wordt zoveel gemist, gaat tegen onze natuur in. En we missen elkaar meer als dat we zien en horen van elkaar. Verbinden, contact en iets tastbaars dichtbij, is en blijft ontzettend belangrijk. Dus..

Zorg voor elkaar, neem elkaar mee naar buiten, doe dingen samen, spreek af met elkaar er kan nog veel wel.. 

#plannenmakenvoordezedoelgroep #samendingendoen #omwiemaakjijjezorgen?#deel #opzoeknaarleukeactiviteitenomsamentedoen 

—> Voor vragen, opmerkingen en echt contact zijn wij open! 


Notice: Undefined index: popup_cookie_iwmhs in /data/sites/web/woudinanl/www/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924